Crazy Days

A
A A A
დაბრუნება საიტის საწყის ფორმატზე

Crazy Days

 

 

 

მხოლოდ 14, 15 და 16 თებერვლას ისარგებლე Crazy Days შეთავაზებით.

 

5 GB ინტერნეტი, მხოლოდ 5 ₾
აქტივაცია: *225#
ბალანსის შემოწმება: *101# 
მოქმედების ვადა: 30 დღე

 

15 GB ინტერნეტი, მხოლოდ 10 ₾
აქტივაცია: *225*1#
ბალანსის შემოწმება: *101# 
მოქმედების ვადა: 30 დღე

 

500 წუთი ყველა ადგილობრივ მობილურ ოპერატორთან, მხოლოდ 5 ₾
აქტივაცია: *225*2#
ბალანსის შემოწმება: *101# 
მოქმედების ვადა: 30 დღე

 

ულიმიტო ზარები ყველა ადგილობრივ ოპერატორთან, მხოლოდ 10 ₾
აქტივაცია: *225*3#
ბალანსის შემოწმება: *101# 
მოქმედების ვადა: 30 დღე

 

შეთავაზების ჩართვა შესაძლებელია, მხოლოდ 14, 15 და 16 თებერვალს 00:00-დან - 23:59-მდე, როგორც ონლაინ, ასევე ‪MyBeeline აპლიკაციით და USSD კომბინაციით.

ისარგებლე ჩვენი აპლიკაციით
და აღმოაჩინე სპეციალური შეთავაზებები
MyBeeline აპლიკაციის გადმოწერა